Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

   

    บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ  PS PU PIR และ ROCK WOOL 

      บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

      ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ ฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน